English

MODUL TAMBAHAN

MODUL TAMBAHAN BAGI MEMUDAHKAN PERNIAGAAN ANDA

Baki Pembukaan

Modul Baki Pembukaan atau "Opening Balances" bagi mereka yang sudah berniaga dan ingin mula menggunakan SBS Baki Pembukaan akan diambil dan dimasukkan ke dalam SBS dan terus boleh digunakan

RM 5.95 sekali bayar sahaja (Harga tertakluk kepada 6% GST)

Sumber Manusia

Modul Sumber Manusia atau "Human Resource" bagi memudahkan segala pengurusan kakitangan dan pekerja. Di samping itu, modul ini boleh digunakan untuk membuat penggajian atau "payroll".

RM 10.95 sebulan (Harga tertakluk kepada 6% GST)